aandeelhoudersvergadering

Gesellschafterversammlung = Duitse vennootschapen (GmbH, KG, GmbH & Co. KG, OHG, Gesellschaft bürgerlichen Rechts) kennen het orgaan van de aandeelhoudersvergadering . In de naamloze vennootschap wordt de aandeelhoudersvergadering bij wet de...