Niet ontvankelijk verklaren

Für nicht zulässig erklären = Een rechtbank of autoriteit kan een aanvraag niet-ontvankelijk verklaren indien een vormvereiste ontbreekt.

Nietigverklaring

Nichtigkeit erklären = Als iets nietig is verklaard, dan is het vanaf het begin nietig. Een vonnis daarentegen wordt “aufgehoben” door een hogere instantie.

Non-refoulement

Abschiebung = Abschiebung is een dwangmaatregel van de staat (meestal door de politie). Iemand wordt gedwongen te vertrekken naar zijn land van herkomst of een ander land.

Noodweer

Notwehr = Notwehr is de verdediging die nodig is om een actuele onwettige aanval tegen zichzelf of een ander af te wenden (§ 32 StGB).

Noodweerexces

Notwehrexzess = Als de dader uit verwarring, angst of schrik de grenzen van de Notwehr overschrijdt, wordt hij niet gestraft (§ 33...