Parketnummer

Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft = Elke nieuwe zaak krijgt een dossiernummer van het openbaar ministerie. Het dossiernummer begint met het nummer van het secretariaat, gevolgd door het soort register (uJS = onbekende dader, Js = verdachte), het volgnummer en ten...

Piketdienst

Pflichtverteidigerliste = In Duitsland wordt de benoeming van een openbare verdediger van rechten gedaan door een rechtbank en niet door de orde van advocaten. Bij de rechtbank worden lijsten bijgehouden met de namen van advocaten die daartoe bereid zijn.

Plaatsopneming

Ortstermin / Lokaltermin / Ortsbesichtigung = Rechtszitting, buiten het gerechtsgebouw. De reden voor een dergelijke lokale zitting is meestal het innemen van het gerechtelijk oog van een bepaalde plaats in het kader van een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld op de...

Pluk-ze

Verfall = In het strafrecht en het bestuursrecht bedoelt “Verfall” de confiscatie door de staat van de door het strafbare feit verkregen winst [§ 73 StGB].

Principaal beroep

Berufung = In het Duitse recht bestaat er geen afzonderlijke aanduiding voor het eerste ontvangen beroep. Als de opposant daarna ook beroep instelt, heet dat een Anschlussberufung.