Economische politierechter

Wirtschaftssstrafkammer = In Duitsland zijn er alleen rechters die gespecialiseerd zijn in witteboordencriminaliteit voor zwaardere delicten. Deze zijn gedefinieerd in § 74c GVG..

Eed of belofte

Zeugenbeeidigung = De rechter kan in bepaalde gevallen getuigen beëdigen [Civiel recht § 391 ZPO, § 59 StPO]. Op een valse getuigenis staat een zware...

eerste en enige instantie

Eininstanzlich = Voor vorderingen van minder dan EUR 600,00 is geen beroep mogelijk, zodat er slechts één instantie is.

Eerste instantie (eerste aanleg)

Erste Instanz = Voor vorderingen van minder dan _EUR 5.000,00 en lichte overtredingen is de arrondissementsrechtbank de eerste instantie.

Eis

Klageforderung / Anklage = De eis van de eiser in een civiele procedure wordt “Klaagefoorderung” genoemd. De eis van de aanklager is de...