Executie van een vonnis

Zwangsvollstreckung eines Urteils = Aan de tenuitvoerlegging van een vonnis zijn drie voorwaarden verbonden: Titel (beslissing), clausule (stempel van de rechtbank), betekening (bewijs dat de schuldenaar de beslissing heeft ontvangen). De deurwaarder is...

Executoriaal beslag

Pfändung = Een voorwerp of vordering wordt in beslag genomen van de schuldenaar zodat hij er niet meer over kan beschikken. Bij roerende zaken kan de deurwaarder een zegel aanbrengen. Bij bankrekeningen ontvangt de bank een bericht van de...

Executoriale titel

Vollstreckungstitel = Officiële beschikking (bv. vonnis, dwangbevel, gerechtelijke schikking, notariële akte) op grond waarvan tenuitvoerlegging kan...