Vollstreckungstitel = Officiële beschikking (bv. vonnis, dwangbevel, gerechtelijke schikking, notariële akte) op grond waarvan tenuitvoerlegging kan plaatsvinden.