Landesarbeitsgericht

Het Landesarbeitsgericht is de recht rechtbank in tweede aanleg (eerste aanleg is het Arbeitsgericht) in rechtszaken, welke kwesties omtrent werknemersrechten...

Landgericht

Rechtbank = Het Duitse Landgericht is met de rechtbank verglijkbaar en het derde niveau binnen de gewone rechtspraak. Boven het Landgericht staat het Oberlandesgericht, er onder het Amtsgericht. De bevoegdheden van de Landgerichten zijn geregeld in de vijfde titel van...

Landsadvocaat

In Duitsland geven de regeringen (federale regering/deelstaten) opdrachten aan verschillende advocatenkantoren, afhankelijk van hun specialisatie, of besteden zij de opdrachten aan.

Leerstraf

Betreuungsweisung = Door de rechter in het jeugdstrafrecht opgelegde voorwaarde in plaats van een vrijheidsstraf. Een onderwijsinstelling stelt een hulpplan op met maatregelen om toekomstige straffen te voorkomen.(§ 10 I S. 3 Nr. 5...

Legalisatie

Beglaubigung = De certificering is een officiële bevestiging van de juistheid van een handtekening of kopie, als een openbare verklaring.