Rechtbank = Het Duitse Landgericht is met de rechtbank verglijkbaar en het derde niveau binnen de gewone rechtspraak. Boven het Landgericht staat het Oberlandesgericht, er onder het Amtsgericht.
De bevoegdheden van de Landgerichten zijn geregeld in de vijfde titel van het Duitse wetboek de Gerichtsverfassungsgesetz.

Related Terms