Lijdelijk

Beibringungsgrundsatz = In een civiele procedure moeten de partijen de feiten aan de rechter voorleggen. De rechter hoeft ze niet zelf vast te stellen. De rechter heeft echter de leiding over het proces (§ 139 ZPO) en is vrij om de gepresenteerde feiten te...

Lik op stuk

Die Strafe erfolgt auf dem Fuße = Een strafbaar feit wordt zo snel mogelijk bestraft om een afschrikkend effect te hebben (spreekwoord).

Litispendentie

Anderweitige Rechtshängigkeit = Een zaak kan slechts door één rechtbank tegelijk worden behandeld.(§ 261 III Nr. 1 ZPO)