Die Strafe erfolgt auf dem Fuße = Een strafbaar feit wordt zo snel mogelijk bestraft om een afschrikkend effect te hebben (spreekwoord).