Cassatie

Revisionsverfahren beim Bundesgerichtshof (BGH) = Revision is een rechtsmiddel dat is toegelaten tegen vonnissen die alleen kunnen worden gebaseerd op een schending van de wet [§ 545 ZPO]. De feiten worden niet meer gecontroleerd. Het Revision zum...

Casseren

Aufheben = Vernietigen van een uitspraak door het Bundesgerichtshof (BGH). Als de rechters van mening zijn dat verdere feiten moeten worden beoordeeld, verwijzen zij de zaak terug naar de oorspronkelijke rechtbank.

Cautie

Kaution = In het wet § 116 I Nr. 4 StPO wordt in plaats van Kaution “angemessene Sicherheit” = ” voldoende borgsom” benoemd Als een verdachte aan deze voldoet, dan kan een aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd wegens onderduikgevaar worden...

Centrale Raad van Beroep

Bundessozialgericht (BSG) = Het Bundessozialgericht in Kassel soet als hoogste gerechtshof louter Revision. Hun rechters beslissen over uitspraken van de sociale rechtbanken van het Land. Bovendien is de BSG in eerste en laatste aanleg bevoegd voor geschillen van...