Aufheben = Vernietigen van een uitspraak door het Bundesgerichtshof (BGH). Als de rechters van mening zijn dat verdere feiten moeten worden beoordeeld, verwijzen zij de zaak terug naar de oorspronkelijke rechtbank.