Reconventie

Widerklage = Tegenvordering die de verweerder zelfstandig bij het verweerschrift of in de loop van de procedure doet gelden.

Redelijkheidsbeginsel

Verhältnismäßigkeitsprüfung = Elke overheid moet bij haar maatregelen een Verhältnismäßigkeitsprüfung uitvoeren. 1. de maatregel moet in het algemeen belang zijn 2. hij mag niet in strijd zijn met het recht 3. hij moet...

Rekest

Antrag, Eingabe machen, Petition = Een verzoekschrift, een verzoek, een klacht, een bevoegde instantie, bijvoorbeeld een autoriteit.

Rogatoire commissie

Ersuchter Richter = Soms is het nodig dat de bewijsverkrijging op een andere plaats plaatsvindt, bijvoorbeeld in het buitenland. Dan kan de rechter de plaatselijke rechter vragen de bewijsverkrijging te verrichten (§ 362 ZPO, 223 StPO). De contacten met het...