Antrag, Eingabe machen, Petition = Een verzoekschrift, een verzoek, een klacht, een bevoegde instantie, bijvoorbeeld een autoriteit.