(dag waarop) aanhangig is gemaakt

(Tag an dem) anhängig gemacht wurde = In Duitsland wordt de rechtszaak aanhangig gemaakt door de verzoekschrift bij het gerecht in te dienen (= Datum der Klageeinreichung). Het is te onderscheiden van de “Rechtshängigkeit”, die volgens § 253...