Oberlandesgericht (OLG)

Gerechtshof = Het Oberlandesgericht is in Duitsland het tweede niveau binnen de gewone rechtspraak. Iedere deelstaat (“land”) heeft ten minste één Oberlandesgericht. Boven de gerechten staat het...

Officier van justitie

Staatsanwalt = Een Staatsanwalt is de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie voor de rechtbank in strafzaken. Hij is een ambtenaar in de hogere gerechtelijke dienst. De Staatsanwalt is belast met het vooronderzoek. Na afronding van het onderzoek beslist hij of...

Onrechtmatig bewijs

Beweisverbot = Er zijn wettelijke en ongeschreven bewijsverboden in Duitsland. Dit bewijs mag niet daadwerkelijk worden gebruikt. Volgens het Bundesgerichtshof kan bewijsmateriaal ondanks een bestaande vergissing bij de bewijsverkrijging worden gebruikt indien het...

Ontoerekeningsvatbaar

Schuldunfähigkeit (Unzurechnungsfähig = Een daad is niet strafbaar omdat de dader geen inzicht had in zijn daad. Kinderen zijn tot 14 jaar schuldeloos (§ 19 StGB). Volwassenen kunnen verwijtbaar handelen als ze geestesziek zijn of onder invloed van...

Openbaar Ministerie (OM)

Staatsanwaltschaft (StA) = Het Staatsanwaltschaft in Duitsland is een autoriteit. Het is belast met de vervolging van strafbare feiten, de tenlastelegging van daders en de tenuitvoerlegging van straffen.