Gerechtshof = Het Oberlandesgericht is in Duitsland het tweede niveau binnen de gewone rechtspraak. Iedere deelstaat (“land”) heeft ten minste één Oberlandesgericht. Boven de gerechten staat het Bundesgerichtshof.
De bevoegdheden van de Oberlandsgerichten zijn geregeld in de achtste titel van het Duitse wetboek de Gerichtsverfassungsgesetz. Het gerecht heeft als voornaamste taak beroepszaken te behandelen, zowel in het straf- als in het civiel recht. Voor een zeer beperkte groep delicten is het gerecht in eerste instantie bevoegd, bijvoorbeeld in bepaalde arbitrage zaken.

Related Terms