Schiedsverfahren = Arbitrage is volgens het Duitse ZPO schiedsrichterliches Verfahren de buitengerechtelijke beslechting van een juridisch geschil in een ordelijke procedure door bemiddeling of bindende uitspraak. Op arbitrageprocedures met plaats van handeling in Duitsland is het tiende boek van het ZPO (§§ 1025 ff.ZPO) van toepassing. De bepalingen worden aangevuld met de respectieve procedureregels van een arbitrage-instituut.