afstand van instantie

Klagerücknahme vor Rechtshängigkeit = In Duitsland betekent het gerecht de verklaring van eis ambtshalve aan de verweerder. Het geval van (Par. 2, Afd. 13, Titel 2, Boek 1 Rv.) is dus niet rechtstreeks vergelijkbaar. Maar als de eiser de vordering intrekt...