Klagerücknahme vor Rechtshängigkeit = In Duitsland betekent het gerecht de verklaring van eis ambtshalve aan de verweerder. Het geval van (Par. 2, Afd. 13, Titel 2, Boek 1 Rv.) is dus niet rechtstreeks vergelijkbaar. Maar als de eiser de vordering intrekt nog voordat deze aan de verweerder is betekend, hoeft de eiser de kosten van de verweerder niet te dragen. Dit is afgeleid van § 269 III ZPO.