administratieve afhandeling

Ordnungswidrigkeitenverfahren (afkorting OWi-Verfahreen) = In het Duits reccht is een Ordnungswidrigkeit een overtreding van het bestuursrecht (administratieve fout) waarop een geldboete staat, de afhandlinng noemt men Ordnungswidrigkeitenverfahren.

advocaat

Rechtsanwalt = Een Rechtsanwalt is een raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat is lid van een locale Rechtsanwaltskammer. Rechter en advocaten hebben dezelfde opleiding, een Staaexamen 1 na een studie  bij een universiteit en...

advocaat-generaal (AG)

Generalstaatsanwalt (GStA, GenStA) = De Generalstaatsanwalt is het hoofd van het Generalstaatsanwaltschaft. Het is gevestigd in bij het plaatselijke Oberlandesgericht (OLG) en ressorteert onder het ministerie van Justitie. Zij is zelf voorzitter van de kantoren van...