Ordnungswidrigkeitenverfahren (afkorting OWi-Verfahreen) = In het Duits reccht is een Ordnungswidrigkeit een overtreding van het bestuursrecht (administratieve fout) waarop een geldboete staat, de afhandlinng noemt men Ordnungswidrigkeitenverfahren.