akte

Urkunde = Urkunde is meestal een getekend of notarieel gewarmerkt document. Het begrip is zowel in het BGB als in het StGB te vinden. Bijvoorbeeld. De definitie voor de strafbare feiten net als “vervalsing van documenten” is: Een Urkundeis een...