absolute bevoegdheid

Ausschließliche Zuständigkeit = Een bepaalde rechter is uitsluitend bevoegd een zaak te behandelen. Vaak komen partijen over een bepaalde plaats voor een rechtszaak overeen. Maar ze mogen niet bepaalde bestemmingen van de wetgever omgaan. Zo is de rechter...