ambtshalve

von Amts wegen (ex officio) = ambtenaar of rechter is verplicht iets zonder verzoek te bezorgen

ambtshalve toevoeging

Pflichtverteidiger = Een Pflichtverteidiger is een advocaat die door de rechter en op kosten van de staat wordt toegewezen. Volgens §140 StPO gebeurt dit in de volgende zaken: Rechtszitting bij het Oberlandesgericht (OLG) vermoeden van een zware misdaad...

Amtsgericht

Amtsgericht = Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlands kantongercht verglijkbaar en het laagste niveau binnen de gewone rechtspraak. De bevoegdheden van de Amtsgerichten zijn geregeld in de derde titel van het Duitse wetboek...