ambtshalve

von Amts wegen (ex officio) = ambtenaar of rechter is verplicht iets zonder verzoek te bezorgen

Amtsgericht

Het Duitse Amtsgericht is met het Nederlands kantongercht verglijkbaar en het laagste niveau binnen de gewone rechtspraak. De bevoegdheden van de Amtsgerichten zijn geregeld in de derde titel van het Duitse wetboek de Gerichtsverfassungsgesetz.