Pflichtverteidiger = Een Pflichtverteidiger is een advocaat die door de rechter en op kosten van de staat wordt toegewezen.
Volgens §140 StPO gebeurt dit in de volgende zaken:

  • Rechtszitting bij het Oberlandesgericht (OLG)
  • vermoeden van een zware misdaad
  • mogelijkheid van verbod tot uitoefening van een beroep
  • voorlopige hechtenis
  • lange celstraf
  • hechtenis vanwegen onderzoek door een deskundige
  • terbeschikkingstelling
  • de rechter sluit de gekozen advocaat uit
  • Nebenklage (aanklacht door een slachtoffer naast de officier van iustitie)
  • andere ernstige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een gevangenisstraf mogelijk is