von Amts wegen (ex officio) = ambtenaar of rechter is verplicht iets zonder verzoek te bezorgen