Jeugdstrafrecht

Jugendstrafrecht = Personen jonger dan 14 jaar zijn nog niet strafrechtelijk aansprakelijk (§ 19 StGB). De Jeugdwet (JGG) is van toepassing tot de leeftijd van 17 jaar (§ 1 JGG). Van 18 tot 20 jaar zijn individuele normen van het jeugdstrafrecht van...

Justitiabele rechtzoekende

Rechtssuchende = Benaming voor mensen met juridische problemen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen arme mensen een verklaring van de rechtbank krijgen dat de staat de kosten van begeleiding zal dekken (§ 1 BerHG).

Justitiële Documentatiedienst

Bundeszentralregister = Het Federaal Bureau voor Justitie houdt het Federaal Centraal Register bij (§ 1 BZRG). In het register worden strafrechtelijke veroordelingen, aantekeningen inzake handelingsonbekwaamheid en bijzondere rechterlijke uitspraken opgenomen....