zekerheidsstelling

Sicherheitsleistung = Een financiële zekerheid is een zekerheid die ambtshalve of vanwegen contractuele overeenkomst wordt verlangd.In Bijvoorbeeld in het strafrecht, als de verdachte in het buitenland woont. In het burgerlijk recht, als zekerheid voor een...

zitting

Mündliche Verhandlung / Hauptverhandlung = De mondelijke behandeling van de zaak met rechter en partijen wordt in het civiele recht “mündliche Verhandlung genoemd” De afloop is geregeld in § 128 ff. ZPO. In het strafproces wordt de...