Mündliche Verhandlung / Hauptverhandlung = De mondelijke behandeling van de zaak met rechter en partijen wordt in het civiele recht “mündliche Verhandlung genoemd” De afloop is geregeld in § 128 ff. ZPO. In het strafproces wordt de zitting “Hauptverhandlung” genoemd, de regels staan hier in § 226 ff. StPo.