Maatregel

Maßregelvollzug = De “Maßregelvollzug” is de plaatsing van geesteszieke (§ 63 StGB ziekenhuis) of verslaafde (§ 64 StGB afkickcentrum) delinquenten (§ 63 StGB).

Magistratuur

Rechtspflege = Het Rechtspflege in formele zin is de verzamelnaam voor alle taken en aangelegenheden die door de rechtbanken en andere organen van het Rechtspflege worden verricht. Advocaten zijn ook organen van het Rechtspflege.

Materiële schade

Materieller Schaden = De materiële schade is conceptueel identiek aan Vermögensschaden. Het bestaat als de de schade kan worden gemeten in geld en kan niet worden toegeschreven aan de persoonlijke sfeer.

Mediation

Mediation = Bemiddeling is een proces van geschillenbeslechting. De bemiddelaar leidt de partijen tot een akkoord zonder zelf over het geschil te beslissen. Bemiddelaar is een beschermde term in Duitsland en vereist een opleiding. In sommige contracten wordt een...

Meineed

Meineid = Eed waarbij bewust en opzettelijk iets onwaars wordt gezworen. Meineed (artikel 154 StGb) is een misdrijf (§ 12 I StGB). Het kan worden bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijftien...