Sicherheitsleistung = Een financiële zekerheid is een zekerheid die ambtshalve of vanwegen contractuele overeenkomst wordt verlangd.In Bijvoorbeeld in het strafrecht, als de verdachte in het buitenland woont. In het burgerlijk recht, als zekerheid voor een lening (hypotheek). In het procesrecht, om een vordering, welke in een niet rechtsgeldige vonnis is worden vastgesteld, te executeren.