Balie

Anwaltschaft = Gesamtheit der zugelassenen Rechtsanwälte

beëindigingovereenkomst

Auflösungsvertrag = contractuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer m.b.t. beeindiging van een arbeidsovereenkomst, meestal door de contractuele opzegtermijnen te wijzigen.

Beklag

Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung = Het openbaar ministerie is op basis van § 170 II StPO bevoegd een opsporingsonderzoek te beeindigen, omdat ze niet voldoende aanleiding ziet om het openbaar beroep in te stellen.In dat geval heeft de benadeelde...

Belofte

Eid = De rechter kan (§§ 59 ff. StPO, §§ 391 ff. ZPO) een getuige beëdigen indien hij dit noodzakelijk acht in verband met het belang van de verklaring of om een waarheidsgetrouwe verklaring te verkrijgen en indien partijen niet afzien van de...

Bemiddeling

Vermittlung / Mediation = Vóór een rechtszitting in een civiele procedure moet de rechter proberen een minnelijke schikking te bereiken (§ 278 ZPO).Op verzoek van de partijen kan de rechter het juridische geschil onderbreken en verwijzen naar een...