Eid = De rechter kan (§§ 59 ff. StPO, §§ 391 ff. ZPO) een getuige beëdigen indien hij dit noodzakelijk acht in verband met het belang van de verklaring of om een waarheidsgetrouwe verklaring te verkrijgen en indien partijen niet afzien van de beëdiging. Op een valse getuigenis onder ede staat klachtens § 153 StGB een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar.