Transportrecht / Vervoersrecht

Wat u in de schappen van de supermarkt ziet uitgestald, is daarheen vervoerd door soms wel tientallen partijen. Spaanse sinaasappelen leggen bijvoorbeeld een heel traject af – ook juridisch – voordat u ze uitperst en van het sap geniet. Het rechtsgebied dat van doen heeft met overeenkomsten van het vervoer van goederen en personen heet vervoersrecht.

Binnen Nederland gelden er talloze regels over het vervoer van goederen en personen. Zo moet uiteraard zijn vastgelegd hoeveel tijd een leverancier heeft om zijn werk te doen en wat er gebeurt wanneer hij dat niet afdoende of helemaal niet doet. Ook is er bijvoorbeeld vastgelegd wie er aansprakelijk is bij een onfortuinlijk ongeluk waarbij allerlei goederen verloren zijn gegaan. 

Vervoer van goederen en personen is tegenwoordig een internationale kwestie. Wanneer u op het vliegtuig naar Amerika stapt en de bagage vervolgens in het ruim blijkt stukgevroren, wie is er dan verantwoordelijk? De Verenigde Staten? Nederland? Of de in een nog heel ander land gevestigde luchtvaartmaatschappij? Ook daar zijn afspraken over gemaakt, netjes gecategoriseerd op de vervoersmethode. Voor internationaal zeetransport gelden andere regels dan voor internationaal luchtvervoer. Wanneer u juridische ondersteuning nodig heeft bij een geschil dat raakvlakken heeft met het vervoersrecht, hebt u aan ons de ideale advocaat: wij kennen dat rechtsgebied vanbinnen en vanbuiten.