Beschlagnahme =

  • In het strafprocesrecht wordt met inbeslagneming alleen gedwongen inbeslagneming bedoeld. Het is geregeld in de §§ 94 ff. StPO en 111a StPO.
  • Bij gedwongen tenuitvoerlegging wordt een voorwerp in beslag genomen zodat de schuldenaar er niet meer over kan beschikken.

Sicherstellung = Inbeslagneming door de politie