Beklag

Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung = Het openbaar ministerie is op basis van § 170 II StPO bevoegd een opsporingsonderzoek te beeindigen, omdat ze niet voldoende aanleiding ziet om het openbaar beroep in te stellen.In dat geval heeft de benadeelde...