Beschikking

Bescheid = In het bestuursrecht, de schriftelijke kennisgeving van het besluit van een autoriteit. Beschluss = In civiele procedures worden beschikkingen meestal genomen zonder mondelinge behandeling. Beschikkingen kunnen procedurele kwesties verduidelijken, maar ook...

Beslag

Beschlagnahme = In het strafprocesrecht wordt met inbeslagneming alleen gedwongen inbeslagneming bedoeld. Het is geregeld in de §§ 94 ff. StPO en 111a StPO. Bij gedwongen tenuitvoerlegging wordt een voorwerp in beslag genomen zodat de schuldenaar er niet...

Bestuursorganen

Verwaltungsträger = Een instantie die over personele en materiële middelen beschikt en aldus het bestuurlijk optreden van de overheid mogelijk maakt.

Bestuursrechtspraak

Entscheidungen der Verwaltungsgerichte = Beslissingen van de bestuursrechter. Hun bevoegdheid wordt bepaald overeenkomstig § 40 VwGO en is het geval wanneer besluiten van overheden moeten worden vernietigd of overheden moeten worden verplicht iets te...