Belofte

Eid = De rechter kan (§§ 59 ff. StPO, §§ 391 ff. ZPO) een getuige beëdigen indien hij dit noodzakelijk acht in verband met het belang van de verklaring of om een waarheidsgetrouwe verklaring te verkrijgen en indien partijen niet afzien van de...