aan het oordeel van de rechter overgelaten

nach freier Überzeugung des Richters = In § 286 ZPO [Freie Beweiswürdigung] staat net als in Art. 152 Rv dat de waardering van de bewijsmiddelen aan het oordeel van de rechter is overgelaten, tenzij de wet anders...

aandeelhoudersvergadering

Gesellschafterversammlung = Duitse vennootschapen (GmbH, KG, GmbH & Co. KG, OHG, Gesellschaft bürgerlichen Rechts) kennen het orgaan van de aandeelhoudersvergadering . In de naamloze vennootschap wordt de aandeelhoudersvergadering bij wet de...

aangewezen rechter

gewählter Gerichtsstand = Een rechtbank van eerste aanleg die op zich niet bevoegd is, wordt krachtens § 38, lid 1, ZPO bevoegd door een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst van de partijen (prorogatie). Krachtens § 39 ZPO wordt de niet bevoegde...

aanhangig

anhängig = Een zaak is in het civiele recht aanhangig zodra het Inleidend stuk bij de rechter (Amtsgericht of Landgericht) is...

aanhouding

Festnahme = Een aanhouding is de detentie van personen (bewaring van personen) op grond van bepalingen van burgerlijk of strafprocesrecht. In Duitsland voorziet het strafprocesrecht alleen in voorlopige aanhouding.