Ergänzung des Schiedsspruchs = De situatie in een arbitrage procedure van Art. 1061 is met § 1058 III ZPO te vergelijken. Een partij mag binnen een maand naar een vonnis het scheidsgerecht verzoeken het vonnis aantevullen. De rechter of de rechters moeten binnen twee maanden of een andere termijn waarover de partijen zijn overengekomen, beslissen.