Festnahme = Een aanhouding is de detentie van personen (bewaring van personen) op grond van bepalingen van burgerlijk of strafprocesrecht. In Duitsland voorziet het strafprocesrecht alleen in voorlopige aanhouding.