Werkstraf

Arbeitsauflage = De rechter kan de veroordeelde voorwaarden opleggen die dienen om het gepleegde onrecht te herstellen (56b StGB). In het jeugdstrafrecht zijn arbeidsvoorwaarden de meest voorkomende sanctie om straf te voorkomen (§10 (1) nr. 4 & §15 (1)...

Wraking

Ablehnung = Partijen kunnen verzoeken dat een rechter zich terugtrekt indien er een reden is om de onpartijdigheid van de rechter te wantrouwen (§ 42 ZPO, 24 StPO). Onder dezelfde voorwaarden kunnen ook deskundigen worden afgewezen (§ 406 ZPO).