Gedaagde

Beklagter = In civiele procedures en in procedures van arbeidsrecht, bestuursrecht, sociaal recht en fiscaal recht is een verweerder een natuurlijke of rechtspersoon die door de eiser in rechte wordt gevorderd door middel van een...

Geïntimeerde

Berufungsbeklagte/r = De verweerder in een beroepsprocedure.

Gelaedeerde

Geschädigte/r = Iemand die een nadeel heeft geleden als gevolg van een onrechtmatige daad.

Geldelijk belang

Streitwert / Gegenstandswert= Bedrag in euro dat in het geding is. Dit wordt door de rechter bepaald, zo nodig op verzoek van een partij. Het komt meestal overeen met de vordering. Het is bijvoorbeeld van belang voor het bepalen van de bevoegde rechter en voor de...