Bevollmächtigte/r = De gemachtigde heeft de bij rechtshandeling vastgestelde vertegenwoordigingsbevoegdheid (§§ 164ff. BGB).