Gerichtsreferendar = In Duitsland hebben notarissen, advocaten en rechters allemaal dezelfde opleiding. Dit omvat een verplichte periode in de rechtbank. Tijdens deze periode staat de Referndar de rechter bij door het voorbereiden van documenten of soms het houden van een zitting..