Griffie

Geschäftsstelle = Beheer van de rechtbank, welke de rechtszaken bewerkt. Gerichtsverwaltung doet de administratie voor het algemeen bestuur van de autoriteit zelf.

Griffierecht

Gerichtskosten = Voor handelingen van de rechtbanken moeten griffierechten worden betaald. Bij het begin van de civiele procedure moet een voorschot worden betaald. In het verleden gebeurde dit met speciale stempels die op de schuldvordering werden aangebracht, later...

Grondwet

Grundgesetz = De grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland van 23 mei 1949 is de basis van alle wetten van de staat (lat. fundamentalis).

Grosse

Beglaubigte Abschrift = Een gewaarmerkt afschrift is een duplicaat (= afschrift) van een document waarvan de inhoud door de waarmerkingsnota wordt bevestigd als identiek aan die van het hoofddocument.