Gerecht

Gericht = Een gerecht is een orgaan van rechtspraak (rechterlijke macht). De term kan ook verwijzen naar het gebouw waarin de autoriteit is gevestigd. De rechtsgebieden in Duitsland zijn de constitutionele rechtsgebieden (van de federatie en de afzonderlijke...

Gerechtsauditeur

Gerichtsreferendar = In Duitsland hebben notarissen, advocaten en rechters allemaal dezelfde opleiding. Dit omvat een verplichte periode in de rechtbank. Tijdens deze periode staat de Referndar de rechter bij door het voorbereiden van documenten of soms het houden van...

Gerechtshof

Oberlandesgericht (OLG) = Het Oberlandesgericht staat in de gerechtelijke structuur tussen het Landgericht en het Bundesgerichtshof, en tussen het Amtsgericht en het Bundesgerichtshof in familiezaken.In Duitsland zijn er Oberlandesgericht Karlsruhe Oberlandesgericht...

Gerechtssecretaris

Beamte/r oder Justizfachangestellte/r der Geschäftsstelle = Administratieve medewerkers van de rechtbank beheren de dossiers, schrijven documenten in opdracht van de rechter. In sommige procedures nemen zij deel aan de hoorzitting en maken zij...