Gericht = Een gerecht is een orgaan van rechtspraak (rechterlijke macht). De term kan ook verwijzen naar het gebouw waarin de autoriteit is gevestigd. De rechtsgebieden in Duitsland zijn de constitutionele rechtsgebieden (van de federatie en de afzonderlijke deelstaten), de gewone rechtsgebieden (voor burgerlijk recht en voor strafrecht) en de gespecialiseerde rechtsgebieden, waaronder de arbeidsrechtspraak, de fiscale rechtspraak, de sociale rechtspraak en de administratieve rechtspraak.