Gevangenhouding

Untersuchungshaft (U-Haft) = Volgens StPO voorlopige hechtenis. Het kan alleen door een rechter worden bevolen door middel van een aanhoudingsbevel en een verzoek om toelating tot de voorlopige hechtenis. In de regel wordt dit voorafgegaan door een aanhouding door de...